top of page
TÄVLINGS-KATEGORIER

SVENSKT MÄSTERSKAP I NATURFOTO 2022

 

Regler och information för deltagande

 

Tävlingen
SM i Naturfotografi är en digital tävling där ditt/dina bidrag enbart skickas in i digital form. Alla bidrag poängsätts och de som får 75 poäng eller mer erhåller diplom – vilken sorts diplom beror på poängen.

 

Tävlingen drivs och genomförs ideellt av arbetsgruppen SM i fotografi, som är en del av Svenska Porträttfotografers Förbund. Det är deltagarens ansvar att sätta sig in i tävlingsreglerna. Deltagare som bryter mot reglerna diskvalificeras, och deltagaravgiften återbetalas ej. Tävlingen är öppen för alla, hobbyfotografer som professionella. 

 

Tävlingsklasser
Tävlingen avgörs i sju kategorier (se nedan). I varje kategori redovisas de tio högst placerade bilderna, och en kategorivinnare utses. Av de sex kategorivinnande bidragen, koras av juryn en ”over all winner”, det vill säga: Årets Svenska Mästare i Naturfoto 2022. Därtill utses ytterligare två kategori-vinnande bilder, som tillsammans med ”over all winner”, tävlar för Sverige i World Photographic Cup. 

 

 1. Fåglar

 2. Däggdjur

 3. Övriga djur (inkl insekter och spindlar)

 4. Växter (inkl svampar)

 5. Landskap

 6. Kreativ Naturbild (abstrakt, mönster, komposition och form, kamerarörelser, osv)

 7. Macro 

 

Övergripande regler
Bilderna ska visa landskap och levande, vilda djur i sin naturliga miljö. 

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt, brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning såsom att ta bort sensordam och kromatisk aberration. Det är även tillåtet att skapa panoramabilder (photo stitching), använda focus stacking, och multi-exponeringar i kameran, som tas samtidigt på samma plats (som en kontinuerlig sekvens - sekunder eller minuter från varandra).

Det är inte tillåtet att lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis kloning, laga (Patch tool), lagningspenslar (Healing brush tools), motivanpassad fyllning (Content aware), göra flytande (Liquify), kompositbilder eller liknande.

Originalfilen (RAW) kan komma att begäras in. 

 

Bilderna

 • Antal inlämnade bilder i varje klass är obegränsat.

 • Deltagaravgiften är 295 kr inkl. moms per bild.

 • Bilderna ska skickas in som jpg-filer, i sRGB (alternativt AdobeRGB).

 • Alla format är tillåtna. 

 • Den längsta sidan måste hålla minst 4000 pixlar.

 • Tävlingsledningen kan komma att begära in originalfilen av bilden (i Raw eller den obearbetad jpg-filen direkt ur kameran)

 

Deltagande

För att kunna skicka in bidrag måste konto registreras - HÄR. Bidrag är inte inlämnade förrän tävlingsavgiften erlagts. Tävlingsavgiften är 295 kr/bild inkl moms.
Inlämning sker 1-31 juli 2022.

Amatörer och professionella fotografer deltar på samma villkor.

Alla fotografer som deltar i tävlingen måste vara svenska medborgare.

 

Genom att delta i tävlingen, godkänner du och bekräftar att tävlingskommittén för
Svenska Mästerskapet i Fotografi tillåts att ta emot och spara dina insända personuppgifter. 

Deltagare godkänner att deras personuppgifter, som inkluderar men inte begränsas till, namn, adress, telefonnummer och mailadress kan samlas in, bearbetas och sparas och användas i tävlingens syfte för att genomföra och administrera Svenska Mästerskapet i Fotografi samt sända bidrag till WPC
(World Photographic Cup). 

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina bidrag, om de tas ut, även får tävla för Sveriges landslag i fotografi i tävlingen World Photographic Cup. 

 

Närsomhelst har den tävlande rätt att komma åt, se och ändra sina uppgifter samt häva sitt deltagande i tävlingen genom att maila info@smfotografi.se 

Inbetald tävlingsavgift återbetalas inte.

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt resultat får redovisas på någon av SM:s marknadskanaler och på webben.

 

Juryns beslut är slutgiltigt.

 

Domare får ej deltaga med bidrag i tävling de dömer. 

 

Bildrättigheter
Arrangören har rätt att utan ersättning publicera placerade tävlingsbilder i alla former av media, där ändamålet är att redovisa tävlingsresultat och/eller marknadsföra tävlingen.

 

Priser
Alla placerade topp-tio-fotografer i varje kategori erhåller ett diplom. Varje kategorivinnare erhåller en årsbok och tilldelas ett pris av våra sponsorer till ett värde av 3 000 kr. Svensk Mästare 2022 erhåller ett pris från en av våra sponsorer till ett värde av 10 000 kr. Den Svenska Mästaren utses bland kategorivinnarna av domarna vid en sluten jurering. 
Prisutdelningen sker den 8 oktober 2022 på Grand Hotel i Alingsås. Du är varmt välkommen att delta där och närvara vid galamiddagen som följer (för middagen krävs att du köper biljett, men prisutdelningen är kostnadsfri!) Biljetter till SM-eventet kommer att säljas med start 1 juli 2022 på SM i Fotografi:s hemsida - länk kommer att läggas ut här!

 

Etik
Bilderna får inte vara tagna under kontrollerade förhållanden (exempelvis infångade djur, eller djur i fångenskap), naturligtvis med undantag för landskap där tamdjur kan förekomma i bilden.
Om det kommer till juryns vetskap att någon bild har förorsakat lidande för djur eller ödeläggelse av naturmiljö, kan deltagare diskvalificeras. Om sådant, eller andra regelbrott (se under ”övergripande regler”) upptäcks efter juryns arbete, mister deltagaren eventuell titel och får lämna tillbaka sitt pris.  

 

 

Poängsättning

Bilderna bedöms av juryn enligt följande skala som följer det internationella poängsättningssystemet. 

 

 

100 Supreme – absolut högsta tävlingskvalitet

90-99 Excellent - fantastiskt hög tävlingskvalitet

85-89 Distinction – väldigt hög tävlingskvalitet

80-84 Merit – hög tävlingskvalitet

75-79 Honourable mention – god tävlingskvalitet

70-74 Acceptabel tävlingskvalitet

0-69 Under tävlingskvalitet

bottom of page